883 35 00 15

recepcja@zatorhostel.pl

ul. Wadowicka 81
32-640 Rudze

Regulamin

Regulamin Happy Hostel & Apartments
Rudze. Ul. Wadowicka 81, 32-640 Zator

Drodzy Goście,

dziękujemy za wybór na swój pobyt obiektu Happy Hostel w Rudzach. W trosce o komfort Państwa pobytu i innych Gości wypoczywających w naszym obiekcie pragniemy przedstawić zasady korzystania z Apartamentów oraz całego Kompleksu.

1. Informacje ogólne:

 1. Obiekt Happy Hostel @ Apartments nie jest hotelem, a kompleksem apartamentów i pokoi hostelowych (aparthotelem) przeznaczonych do świadczenia usług wynajmu krótkotrwałego.

 2. Apartamenty i pokoje wynajmowane są na doby. Doba pobytu trwa od godziny 16:00 w dniu przyjazdu do godziny 11:00 w dniu wyjazdu.

 3. Płatność za pobyt pobierana jest z góry – najpóźniej w dniu przyjazdu przy przekazywaniu kluczy i nie podlega zwrotowi w przypadku skrócenia pobytu.

 4. Życzenie przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość powinien zgłosić w Recepcji do godziny 9:00 w dniu, w którym upływa termin najmu. Przedłużenie pobytu będzie możliwe tylko w przypadku dostępności danego pokoju.

 5. Cisza nocna obowiązuje w godzinach 22:00 – 7:00.

 6. Podczas zameldowania Gości pobierana będzie jednorazowa, zwrotna kaucja w wysokości 300,00 zł od każdego apartamentu lub pokoju, na wypadek zniszczeń w Kompleksie.

 7. Dodatkowo za pobyt pobierana jest opłata miejscowa w wysokości 2,00 zł/za dobę za osobę.

2. Przedmiot regulaminu:

 1. Regulamin określa przedmiot świadczenia usług, przebywania na terenie obiektu oraz zasady odpowiedzialności.

 2. Regulamin jest częścią umowy, do której zawarcia dochodzi poprzez  dokonanie rezerwacji, zapłaty zaliczki lub całej kwoty należności za pobyt. Dokonując wymienionych czynności Gość potwierdza zapoznanie się z regulaminem i akceptację jego postanowień.

 3. Regulamin obowiązuje wszystkich gości obiektu.

 4. Regulamin jest dostępny do wglądu na stronie internetowej obiektu: www.zatorhostel.pl

3. Zasady korzystania z kompleksu

 1. W Obiekcie Happy Hostel obowiązuje bezwzględny i całkowity zakaz palenia (za wyjątkiem miejsc wyznaczonych). W przypadku stwierdzenia naruszenia niniejszej zasady kompleks Happy Hostel & Apartments może obciążyć Gościa kwotą 500,00 zł za każdy przypadek naruszenia.

 2. Wjazd i parkowanie pojazdów dozwolone jest wyłącznie w miejscach do tego wyznaczonych. Parking na zewnątrz jest bezpłatny i niestrzeżony.

 3. W miarę dostępności i możliwości konkretnych pokoi, na życzenie Gości może zostać wstawione do pokoju dodatkowe wyposażenie tj: łóżeczko dla dzieci, dostawka, żelazko, deska do prasowania, czajnik (oplata zgodnie z obowiązującym cennikiem).

 1. Goście Happy Hostel & Apartments w ramach pobytu mają prawo do korzystania z posiłków, w zależności od wykupionej oferty: ze śniadań lub ze śniadań i obiadokolacji. Jednocześnie informujemy, że prawo do posiłku (śniadania lub śniadania i obiadokolacji) przysługuje jeden raz w ciągu dnia oraz obowiązuje kategoryczny zakaz wynoszenia jedzenia z jadalni oraz zastawy stołowej.

 2. Apartamenty i pokoje sprzątane są po wyjeździe Gości, przy pobytach powyżej 7 dni gwarantujemy jednorazową wymianę pościeli i ręczników. Sprzątanie Apartamentów, pokoi, wymiana pościeli i ręczników – na życzenie – jest dodatkowo płatne.

 3. W przypadku usterek technicznych prosimy o natychmiastowy kontakt z Recepcją. Zabrania się dokonywania napraw we własnym zakresie.

 4. W przypadku zabrudzeń/poplamień elementów wyposażenia apartamentu, prosimy o kontakt z Recepcją, zabrania się podejmowania prób czyszczenia na własna rękę.

 5. Internet Wi-Fi jest dostępny w apartamentach, częściach wspólnych, ogrodzie i jest bezpłatny.

 6. Gość nie może udostępniać apartamentu oraz pokoju innym osobom nawet, jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę.

 7. Osoby niezameldowane nie mogą przebywać w obiekcie.

 8. Happy Hostel & Apartments może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin, wyrządzając szkodę w mieniu kompleksu lub Gości lub na osobie Gościa, pracownika kompleksu Happy Hostel & Apartments lub innych osób przebywających w obiekcie albo tez w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowania kompleksu Happy Hostel & Apartments

 9. Nieopuszczenie apartamentu lub pokoju w dniu planowanego wyjazdu do godziny 11.00 będzie traktowane jako przedłużenie pobytu na kolejną dobę, pod warunkiem dostępności apartamentu. Recepcja ma prawo do naliczenia opłaty za kolejną dobę.

 10. Liczba osób przebywających w apartamencie czy pokoju nie może być wyższa niż ustalona podczas rezerwacji. W przypadku stwierdzenia naruszenia tego postanowienia kompleks Happy Hostel & Apartments ma prawo obciążyć Gościa dodatkową opłatą.

4. Doba hotelowa

 1. Doba hotelowa rozpoczyna się od godziny 16:00 a kończy o godzinie 11:00 następnego dnia.

 2. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując apartament przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.

 3. Cisza nocna w obiekcie obowiązuje od godz. 22:00 do 7:00 następnego dnia.

 4. Jadalnia otwarta jest w godzinach śniadania, tj. 8 – 10:30.

5. Rezerwacja i meldunek:

 1. Podstawą do dokonania zameldowania jest okazanie w recepcji obiektu  dokumentu tożsamości ze zdjęciem oraz uiszczenie opłaty za pobyt.

 2. Pobyt dzieci do lat 3 jest bezpłatny, jeżeli śpią w łóżku z rodzicami. Istnieje natomiast możliwość dostawienia łóżeczka turystycznego dla dzieci, pod warunkiem wcześniejszej rezerwacji i uregulowania opłaty zgodnej z cennikiem. Ilość łóżeczek turystycznych jest ograniczona i nie jest możliwa w apartamentach.

 3. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie trwania doby hotelowej bądź skrócenia pobytu przez Gościa, wpłacone przez niego pieniądze nie zostaną zwrócone. Gość nie może żądać rekompensaty za niewykorzystany posiłek.

 4. W przypadku dokonania rezerwacji z wyprzedzeniem istnieje możliwość jej bezpłatnej anulacji w terminie nie krótszym niż 7 dni. W przypadku dokonywania rezerwacji z krótszym wyprzedzeniem, o możliwości bezpłatnej anulacji decydują zapisy zawarte w ofercie.

6. Usługi obiektu:

 1. Happy Hostel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usługi należy niezwłocznie zgłosić je do recepcji obiektu. Recepcja jest dostępna pod numerem telefonu: 883 350 015

 2. Sprzątanie apartamentów i pokoi hostelowych dokonywane jest każdorazowo po wyjeździe Gościa.

7. Odpowiedzialność obiektu:

 1. Happy Hostel  nie ponosi odpowiedzialności za utratę lub uszkodzenie rzeczy pozostawionych  w pokojach.

 2. Przedmioty pozostawione przez Klienta po opuszczeniu apartamentu/pokoju mogą być odesłane na jego koszt pod wskazany adres.

 3. Parking przy obiekcie jest parkingiem niestrzeżonym, nieodpłatnym, monitorowanym. Obiekt nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia pojazdu należącego do Gościa, jak również za rzeczy w nim pozostawione.

 4. Happy Hostel & Apartments nie ponosi odpowiedzialności z tytułu utraty lub uszkodzenia pieniędzy, papierów wartościowych, kosztowności albo przedmiotów mających wartość naukową lub artystyczną pozostawionych na terenie obiektu.

 5. Happy Hostel & Apartments nie ponosi odpowiedzialności za uszkodzenia i utratę samochodu lub innego pojazdu należącego do Gościa, przedmiotów w nim pozostawionych oraz żywych zwierząt, niezależnie od tego, czy pojazdy te zostały zaparkowane na terenie prywatnym należącym do obiektu czy poza jego terenem.

8. Odpowiedzialność gości:

 1. Gość ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia lub zniszczenia przedmiotów wyposażenia obiektu i urządzeń technicznych, które powstały z jego winy lub z winy odwiedzających go osób.

 2. Pobyt dzieci i młodzieży do lat 18 w kompleksie odbywa się wyłącznie pod opieką osób dorosłych. Za szkody wyrządzone przez dzieci odpowiadają rodzice.

 3. Gość powinien niezwłocznie zawiadomić recepcje w przypadku wystąpieniu szkody.

 4. Gość zobowiązany są przechowywać klucz/kartę do pokoju z należytą starannością. W przypadku jego utraty, Goście zostaną obciążeni kosztami: utrata karty lub klucza 30 zł.

 5. Gość opuszczając każdorazowo apartament lub pokój ze względów bezpieczeństwa powinien zgasić światło, wyłączyć urządzenia elektryczne, wyłączyć klimatyzację, zakręcić krany oraz sprawdzić zamknięcie drzwi i okien.

 6. Gość nie może przekazywać klucza do apartamentu czy pokoju osobom trzecim.

 7. Ze względu na bezpieczeństwo przeciwpożarowe zabronione jest używanie w pokojach urządzeń elektrycznych niestanowiących wyposażenie pokoju hotelowego.

 8. Zabronione jest wynoszenie z obiektu przedmiotów stanowiących ich wyposażenie.

 9. W przypadku, gdy Gość w sposób znaczący narusza spokój i dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, obiekt zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Gościowi pobytu i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres.

 10. Goście zobowiązują się wykorzystywać obiekt jedynie do celów mieszkalnych – zabrania się organizowania imprez w obiekcie.

 11. W przypadku naruszenia postanowień Regulaminu, Happy Hostel & Apartments może odmówić świadczenia usług osobie, która je narusza. Osoba taka jest zobowiązana do niezwłocznego uregulowania należności za dotychczasowe świadczenia, do zapłaty za ewentualne zniszczenia oraz do niezwłocznego opuszczenia obiektu.

9. Postanowienia dodatkowe:

 1. Zezwala się na pobyt w obiekcie, jednakże wyłącznie w pokojach standardowych, zwierząt domowych do 10 kg, za wyjątkiem ras psów uznawanych za agresywne w świetle rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 28 kwietnia 2003 r. (Dz.U. Z 2003 r. Nr 77, poz. 687 z dnia08.05.2003 r.), po spełnieniu poniższych warunków:

 2. Pobyt zwierzęcia możliwy jest po jego uprzednim zgłoszeniu pracownikom Recepcji oraz uregulowaniu opłaty zgodnej z cennikiem.

 3. Zwierzęta powinny posiadać aktualne świadectwa szczepień, natomiast właściciel odpowiedzialny jest za zwierzę oraz ewentualne szkody przez niego wyrządzone oraz jest zobowiązany do sprzątania po nim nieczystości.

 4. Na terenie Happy Hostel wyprowadzanie psów odbywa się wyłącznie na smyczy i w kagańcu. Każdorazowo właściciel zwierzęcia jest zobowiązany do trzymania go w taki sposób, aby nie stanowił zagrożenia dla innych Gości i personelu

 5. Właściciele zwierząt we własnym zakresie powinni zapewnić zwierzęciu niezbędne materiały przeznaczone na legowisko, które winno znajdować się na podłodze pokoju.

 6. Zabrania się pozostawiania zwierząt samych w pokojach oraz spania na pościeli hotelowej czy łóżku.

 7. W przypadku pozostawienia zwierzęcia samego w pokoju i głośnego jego zachowania obsługa Happy Hostel ma prawo do wejścia do pokoju Gościa.

 8. Zakaz przebywania ze zwierzętami na jadalni.
 9. W przypadku szkód wyrządzonych w mieniu ośrodka lub mieniu innych gości, albo pozostawienia zanieczyszczeń Happy Hostel pobierze dodatkową opłatę na poczet doprowadzenia obiektu noclegowego do pierwotnego stanu, którą zostanie obciążony właściciel zwierzęcia

 10. W przypadku rezygnacji Gościa z pobytu w trakcie jego trwania, Happy Hostel & Apartments nie zwraca należności za niewykorzystane świadczenia.

 11. O wszelkich zauważonych usterkach lub brakach w wyposażeniu, Gość zobowiązany jest powiadomić Recepcję w dniu przyjazdu, pod rygorem uznania, iż żadnych usterek bądź braków nie stwierdził.

10. Opuszczenie apartamentu i wymeldowanie

 1. Gość po zakończeniu pobytu zobowiązany jest pozostawić apartament lub pokój w należytym porządku.

 2. Przed wymeldowaniem Gościa, personel ma prawo do sprawdzenia stanu apartamentu/pokoju. Wszelkie usterki i/lub braki zauważone podczas sprawdzenia obciążają Gościa zdającego apartament lub pokój. Po potwierdzeniu pozostawienia apartamentu w należytym stanie i z kompletnym wyposażeniem – Gościowi zwraca jest kaucja. W przypadku stwierdzenia wystąpienia usterek lub braków w wyposażeniu Recepcja zatrzyma odpowiednią część lub całość kaucji – na poczet naprawy usterek i/lub uzupełnienia braków.

11. Postanowienia dodatkowe

 1. W apartamentach i pokojach nie można przechowywać ładunków niebezpiecznych – broni, amunicji, materiałów łatwopalnych, wybuchowych i iluminacyjnych.

 2. Gość wyraża zgodę na przechowywanie i przetwarzanie danych osobowych zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r. nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami) przez kompleks Happy Hostel & Apartments dla potrzeb niezbędnych do realizacji pobytu Gościa w kompleksie, korzystania przez Gościa z pozostałych usług świadczonych przez Happy Hostel & Apartments. Gość ma prawo wglądu do swoich danych osobowych oraz ich korygowania.

 3. Zabrania się nadmiernego hałasowania na terenie Kompleksu, powodowania nieprzyjemnych zapachów, ani innych rzeczy, które przeszkadzają, szkodzą czy irytują pozostałych gości Happy Hostel & Apartments.

 4. Gościom nie wolno dokonywać jakichkolwiek zmian w apartamentach/pokojach i ich wyposażeniu.

 5. Dokonanie rezerwacji i/lub uiszczenie opłaty za pobyt oznacza akceptację niniejszego Regulaminu przez Gościa oraz zgodę na przestrzeganie jego postanowień.

 6. W przypadku stwierdzenia naruszenia istotnych postanowień niniejszego regulaminu Happy Hostel & Apartments może obciążyć Gościa kwotą 500,00 zł za każdy przypadek jego naruszenia.


Życzymy udanego pobytu – zespół
Happy Hostel & Apartments